KUs sprogkurser – University of Copenhagen

Forward this page to a friend Resize Print Bookmark and Share

Studieophold i udlandet > Gode råd og planlægning > Sproglig forberedelse > KUs sprogkurser

KU sprogkurser

For studerende, der enten skal til engelsk-, fransk-, tysk-, spansk- eller italiensktalende lande udbyder Københavns Universitet gratis hvert år i august måned et tre ugers sprogkursus. Kurserne er kun åbne for Københavns Universitets egne studerende.

Generelt om sprogkurser

Som led i forberedelsen til studie- og praktikophold i udlandet afholder Københavns Universitet intensive sprogkurser for studerende. Undervisningen varetages af Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP). Holdene oprettes, såfremt der er tilstrækkelig mange tilmeldinger.

Engelsk

Kursus i akademisk engelsk på højt niveau.
Kurset har til formål at forbedre deltagernes kommunikative færdigheder, således at de kan få det optimale udbytte af et studieophold ved et udenlandsk universitet. Der lægges nogen vægt på at videreudvikle evnen til at forstå talt engelsk og til at tale engelsk, bl.a. i form af mindre foredrag om faglige emner. Der arbejdes desuden med læsning og forståelse af forskellige normal- og fagsproglige teksttyper.
Hovedvægten ligger imidlertid på, inden for kursets snævre tidsramme, at udvikle deltagernes skriftlige udtryksfærdighed med henblik på at sætte dem i stand til at skrive essays, rapporter og andre studierelevante tekster. Kursets intensive karakter kræver en betydelig arbejdsindsats, især med udarbejdelse af en række skriftlige opgaver.
Kurset omfatter 45 undervisningstimer, fordelt over 3 uger; hvortil kommer et ikke mindre antal timers hjemmearbejde.

Fransk - Italiensk - Spansk - Tysk

Kurserne omfatter 60 undervisningstimer og strækker sig over 3 uger. Der er tale om kurser med ultrakort indlæringstid og stejl progression. Med 4 daglige undervisningstimer og lige så mange timers forberedelse skal den studerende sættes i stand til at klare sig i den første kontakt med det fremmede land.
Kurserne er på begynderniveau. Der satses på opøvelse af basale færdigheder inden for grammatik, tekstforståelse og talefærdighed. Skriftlige øvelser vil indgå i kurserne. Der bliver lagt vægt på den daglige kommunikation. Det er altså talefærdighed og forståelse af talt sprog, som er i fokus.

Optagelsesbetingelser

Ansøgeren skal være indstillet til et fuldt meritgivende studieophold i udlandet gennem Københavns Universitet dvs. enten et Erasmusophold eller en samarbejdsplads.
Sprogfagenes egne studerende er ikke omfattet af ordningen.

Udgifter

Undervisningen er gratis for studerende indskrevet ved Københavns Universitet, der opfylder optagelsesbetingelserne.

Ansøgningfrist

  • Fredag den 18. juni 2010
  • Ansøgningsskema (finder du i højre side af denne side) skal sendes ELEKTRONISK (i et af følgende formater: word, jpg, pdf) til Det Internationale Kontor int-sprogkursus@adm.ku.dk

Undervisningssted- og tider

Undervisningen vil ligge i ugerne 31-33.
Første undervisningsdag vil være den 2. august 2010 og den sidste undervisningsdag er den 20. august 2010.

Undervisningsmaterialer

Oplysning om lærebøger m.v. gives af læreren den første kursusdag. Udgifter til lærebøger o.l. afholdes af den enkelte deltager. Medbring tomme kassettebånd til eventuel kopiering af lydbånd.

Kontakt Information

Det internationale Kontor
Vejledning og Optagelse
Fiolstræde 1
1017 København K

Telefon +45 35 32 29 18
Telefax +45 35 32 39 00
E-mail int-sprogkursus@adm.ku.dk

Andre sprogkurser

Nogle universiteter tilbyder egne sprogkurser umiddelbart før semesterstart. Du er også velkommen til at søge disse, men Københavns Universitet yder ikke stipendium eller anden finansiel hjælp til disse.